Menu (Horasad)

Home » สถิติดวง » สาระน่ารู้ » การพยากรณ์รายวัน (อ. อรุณ ลำเพ็ญ)
A+ R A-

การพยากรณ์รายวัน (อ. อรุณ ลำเพ็ญ)

0.0/5 rating (0 votes)

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

----------------------------------
แบบที่ 1
----------------------------------
1.ต้องใช้องศาลิบดาของดาวอาทิตย์ขณะเกิดที่สมผุสเป็นองศาลิบดา
2.ตั้งองศาลิบดาของดาวอาทิตย์ที่โคจรในปัจจุบันขึ้น โดยคิดเมื่อเวลา 6.00 น.
3.เอาองศาลิบดาของดาวอาทิตย์เดิม(ข้อ 1) ลบ องศา ลิบดาของดาวอาทิตย์ที่โคจรในปัจจุบัน(ข้อ 2)คือข้อ2 ตั้ง ลบด้วยข้อ 1
4.นำผลลัพธืที่ได้ หารด้วยค่า 2*30' (สององศาสามสิบลิบดา)หรือ2.5 องศา ได้ผลลัพธ์เท่าใด ถ้ามีเศษให้เพิ่มเข้าไปในผลลัพธ์อีก1(ปัดเศษเพิ่มเข้าไปให้เป็นจำนวนเต็ม)
5.นำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 4 (ซึ่งได้จากข้อ 2ลบด้วยข้อ 1หารด้วยค่า2*30') มานับหาเกณฑ์ชันษาวันว่าจะตกราศีใด โดยนับที่เกณฑ์ชันษาเดือนเป็นจุดตั้งต้น นับไปเท่าผลลัพธ์ ตกราศีใด ให้ กา ราศีนั้นเป็นเกณฑ์ชันษาว้น เช่น ผลลัพธืได้ 4 เกณฑ์ชันษาเดือนอยู่ที่ราศีสิงห์ ให้นับ สิงห์เป็น 1 กันย์ 2 ตุลย์ 3 พิจิกเป็น 4 กาที่ราศีพิจิกเป็นเกณฑ์ชันษาวัน
6.การพยากรณ์ให้อ่าน โดยใช้หลักเกณฑ์ ชันษาเดือน หรือเกณฑ์ ชันษาปี มาอ่านเกณฑ์ ชันษาวัน แต่ให้พิจารณาเน้นดาวจรให้หนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวตรีเทพ ได้แก่ดาว 5 7 8 ให้คุณให้โทษอย่างใด

หมายเหตุ ค่าสององศาสามสิบลิบดา(2.5องศา) ได้มาจาก 360หาร12 ผลลัพธ์30หารด้วย12 เท่ากับ2องศา 30ลิบดา ควรนำไปทดลองอ่านกับเหตุการณ์ที่รู้ผลแล้วมาก่อน เพื่อจับหลักในการพยากรณ์ ถ้าติด อริ มรณะ วินาศ คงไม่ใช่เรื่องดี เรื่องดีต้องติด ศุภะ ลาภะ ดาวได้ตำแหน่ง อุจ เกษตร มหาจักร ราชาโชค อุจเทียม

----------------------------------
แบบที่ 2
----------------------------------
การหาชันษาจรวัน ถ้าไม่คำนวณแบบองศาลิปดา ก็สามารถตั้งต้นที่เกณฑ์เดือนคือเกณฑ์ชันษาจรเดือน จากจุดของวันเกิดและเวลาเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของชันษาจรวัน บวกไป 2 วันครึ่ง คือชันษาวันของแต่ละราศี ไปจนครบทุกราศีของชันษาเดือนจะได้ 30 วัน พอดี สรุปคือ ชันษาจรแต่ละราศีคือ 2 วันครึ่ง จนครบทุกราศีคือ 1 เดือน เท่ากับ เกณฑ์ชันษาเดือนของเดือนนั้น ๆ


----------------------------------
(จากกระทู้ที่03982ท่านมารบูรพาเขียนตอบ)
----------------------------------
......ในทางวิชาในสายระบบนี้แล้ว(หมอเถา) มีการใช้ชัณษาวัน และชัณษาชั่วโมงด้วย และสามารถซอยละเอียดจุดอ่านได้ถึงทุกห้านาที โดยใช้หลักของวันเกิดชนวันเกิด ชั่วโมงเกิดชนชั่วโมงเกิด นาทีเกิดชนนาทีเกิด ให้เราดูว่าเราเกิดในวันที่เท่าไหร่ ก็นับวันเกิดของเราในเดือนดังกล่าวจากจุดชัณษาเดือนนั้นๆ แล้วไล่ไปทีล่ะราศี หนึ่งวันต่อหนึ่งราศี เราก็ได้ชัณาวันจรแล้ว
......ในรายชั่วโมงนั้น ให้เรามองดูว่าเจ้าชะตาเกิดในเวลาไหน แล้วก็ชั่วโมงเกิดนั้นจากชัณษาวันดังกล่าว หนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งราศี ไล่เรียงไปจนครบหนึ่งวันคือ 24 ชั่วโมง
......แต่ในชัณษาชัวโมงนี้บางท่านนำไปปรับใช้ โดยเริ่มชัวโมงแรกที่ 06.00 ของทุกวันแล้วไล่เรียงไปราศีล่ะหนึ่งชั่วโมง
......และชัณษานาทีนั้นก็เริ่มจากนาทีเกิดไปราศีล่ะห้านาทีจากชัณษาชั่วโมง ไล่ไปจนครบหนึ่งชั่วโมง
......และการทายนั้นให้นำจุดดังกล่าว ไล่เลียงโดยใช้ความเข้าใจแบบ บีบเรื่อง จากปีไปเดือน จากเดือนไปวันจากวันไปชั่วโมงจากชั่วโมงไปนาที แต่ในที่นี้นั้นครูโหรฯท่านจะดูดาวจันทร์จรสอบทานจุดดังกล่าวเสมอ โดยใช้มุมตกกระทบและหักเหของดาวจันทร์เป็นจุดสอบ ที่เรียกว่าอิทธิพลจันทร์จร ซึ่งในวิชานี้นั้นผมขอสงวนไว้ ให้กับผู้เป็นศิษย์สายตรงเท่านั้น เพราะในระบบชัณษาที่ได้กล่าวไปแล้วนี้ผมคิดว่าเพียงพอแก่การพยากรณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว